-
Tanqih al-Qaul
Rp 350.000
Rp 175.000
`Saya Mau Pesan >> KLIK DISINI
Kitab Tanqih al-Qaul al-Hatsits ini sangat populer di kalangan pesantren. Para kiai menjadikannya sebagai rujukan atas keutamaan amal ibadah (fadha`il al-a’mal) sehari-hari yang sering terlupakan. Kitab ulasan hadis ini diajarkan oleh kiai kepada para santri dan masyarakat umum. Ditulis oleh ulama legendaris Indonesia, Syekh Nawawi al-Bantani (1813—1897 M) sebagai syarah (penjelasan) atas hadis-hadis pilihan dalam kitab Lubab al-Hadits karya Imam as-Suyuthi (1445—1505 M).Beberapa amalan penting dalam kitab ini antara lain berkaitan dengan: ∙ Ibadah sunah ∙ Ilmu dan ulama ∙ Basmalah ∙ Shalawat atas Nabi saw.∙ Bertasbih ∙ Memakai serban ∙ Menikah ∙ Bersabar ∙ Sedekah ∙ Istighfar ∙ Memanah ∙ Bertobat ∙ Wudhu ∙ Memakai siwak ∙ Keutamaan hari Jumat ∙ Menyedikitkan tawa dan seterusnya.Kitab Intisari Hadis-Hadis Penting Ini Mengulas 40 Keutamaan Amal dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebuah Syarah atas Hadis- Hadis Pilihan Kitab Lubab al-Hadits Karya Imam as-Suyuthi.

Produk Lainnya

-
Rp 358.000
Rp 179.000
Maraqi Al-‘Ubudiyyah
Share
-
Rp 498.000
Rp 249.000
Disiplin Positif
Share
-
Rp 398.000
Rp 199.000
al-Hikam
Share
-
Rp 350.000
Rp 175.000
Kitab Sirrul Asrar
Share
-
Rp 398.000
Rp 199.000
ar-Risalah Ushul Fikih
Share
-
Rp 350.000
Rp 175.000
Minhajul Abidin
Share
-